Starta eget

Funderar du på att starta egen restaurang?

Vid uppstart av restaurang finns mycket att tänka på. Lägg ner mycket tid innan på att förbereda och undersöka marknaden innan du går vidare till nästa steg. 

När man startar en restaurang är det mycket att tänka på och mycket kostnader som tillkommer speciellt i uppstartsfasen. Du behöver betala för lokal, inredning, hantverkare etcetera. Detta innan ens kunderna kan besöka din restaurang. Därför är det viktigt att ha koll på sin finansiering. Räkna noga på hur mycket ni planerar att renovera eller bygga om innan ni kan köra igång. Vad behöver ni för möbler, inredning och ska ni ha uteservering. Varje lite detalj kostar och behöver tas med i beräkningen. Därefter bör en grundlig beräkning göra för de kostnader och intäkter ni räknar med att få när ni väl har öppnat restaurangen. Detta för att kunna göra en skattning om er restaurang beräknas bli lönsam. Glöm inte att ta med alla kostnader såväl som matvaror, dryck och städning av lokalerna. Det är väldigt viktigt att ha en bra städning när det kommer till en restaurang. Dålig städning kan i förlängningen leda till att ni måste stänga ner er restaurang. Vi rekomenderar tommys hushållsnära om ni önskar en professionell städfirma i Stockholm. 

De allra flesta behöver ta ett lån för att kunna starta upp sin verksamhet och när du kommer till det steget kan du hitta snabba företagslån här.